Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết r<sub>0</sub> = 0,530.10<sup>-10</sup> m. Bán kính

Cho biết r<sub>0</sub> = 0,530.10<sup>-10</sup> m. Bán kính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết r0 = 0,530.10-10 m. Bán kính quỹ đạo Bo thứ 2 và thứ 3 của nguyên tử hyđro trên mỗi quỹ đạo đó là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B.

Bán kính quỹ đạo của nguyên tử tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp nên:

r2 =22.r0 = 4r0 = 2,12.10-8 m ; r3 = 32.r0 = 9r0 = 4,77.10-8 m.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn