Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các cặp chất : (1) dung dịch FeCl3 và Ag    

Cho các cặp chất : (1) dung dịch FeCl3 và Ag    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các cặp chất :

(1) dung dịch FeCl3 và Ag                         

(2) dung dịch Fe(NO3)2 và dung dịch AgNO3

(3) S và H2SO4 đặc nóng                            

(4) CaO và H2O

(5) dung dịch NH3 + CrO3                          

(6) S và dung dịch H2SO4 loãng

Số cặp chất có xảy ra phản ứng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chọn B

Có 4 cặp chất xảy ra phản ứng là: (2)(3)(4) và (5)

(2) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

(3) S + 2H2SO4 đặc nóng → 3SO2 + 2H2O

(4) CaO + H2O → Ca(OH)2

(5) 2 NH3 + 2 CrO3 → Cr2O3 + N2 + 3 H2O

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn