Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các chất sau: H2O (1), C6H5

Cho các chất sau: H2O (1), C6H5</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các chất sau: H2O (1), C6H5OH (2), C2H5OH (3), HCOOH (4), CH3COOH (5), HClO4 (6), H2CO3 (7). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhóm R no đẩy e làm giảm linh động

Nhóm R hút e (C6H5) , C=O làm tăng tính linh động

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn