Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau:   (a) Al và Na (

Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau:   (a) Al và Na (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau:

  (a) Al và Na (1 : 2) vào nước dư.  

  (b) Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) vào nước dư.

  (c) Cu và Fe2O3 (2 : 1) vào dung dịch HCl dư.  

  (d) BaO và Na2SO4 (1 : 1) vào nước dư.

  (e) Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư.  

  (f) BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) vào dung dịch NaOH dư. 

Số hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và chỉ tạo thành dung dịch trong suốt là: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thí nghiệm thỏa mãn là : (a), (b), (e)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn