Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phản ứng sau: (1) Sục khí CO2 vào dung d

Cho các phản ứng sau: (1) Sục khí CO2 vào dung d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phản ứng sau:

(1) Sục khí CO2 vào dung dịch NaClO.

(2) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.

(3) Cho beri tác dụng với dung dịch KOH.

(4) Cho Cr2O3 tác dụng với NaOH loãng, nóng.

(5) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với khí H2S.

(6) Cho SO3 tác dụng với H2SO4 đặc.

(7) Cho bột Al tác dụng với MgO.

(8) Sục khí CO2 vào dung dịch clorua vôi.

(9) Cho khí CO tác dụng với Cl2 có xúc tác.

(10) Cho dung dịch HCl tác dụng với Fe(NO3)2.

(11) Dung dịch Na2Cr2O7 tác dụng với NaOH.

(12) Quặng Ag2S tác dụng với NaCN, nhiệt độ.

(13) Dung dịch Na2CO3 và phenol.

(14) Cho khí NH3 tác dụng với khí CO2 (xt, toC).

 (15) Cho PbS tác dụng với dung dịch H2O2.

Ở điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra được là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn