Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: 1. Mg cháy trong khí CO2</

Cho các phát biểu sau: 1. Mg cháy trong khí CO2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

1. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.

2. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu đen. 

3. Ở nhiệt độ cao, tất cả các kim loại kiềm thổ đều phản ứng được với nước.

4. Hợp kim đồng thau (Cu – Zn) để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa.

5. Hỗn hợp KNO3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dịch NaHSO4 dư.

6. Cho NH3 dư vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan dần. 

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đúng : 1 ; 4 ; 5

2. Sai. Vì : 2NH3 + 2CrO3(đỏ thẫm) -> N2 + Cr2O3(lục thẫm) + 3H2O

3 Sai. Vì : Be dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với H2O.

6 Sai. Vì : NH3 không hòa tan được kết tủa Al(OH)3.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn