Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là trigl

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là trigl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol;

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ;

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch;

(d) Tristearin, triolein có CT lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5;

(e) Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni;

(f) Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dd kiềm.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(d) Sai vì : Tristearin, triolein có CT lần lượt là (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn