Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân bi

Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

(b) Trong môi trường bazơ, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.

(c)  Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau

(d) Khi đun nóng glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra  Ag.

(e) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao cho dung

dịch màu xanh lam.

(f) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu dạng vòng 5 cạnh α – fructozơ  và β- fructozơ

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(c) Sai. Vì 2 chất này có M khác nhau. Các đồng phân cấu tạo phải có M bằng nhau.

(d) Sai. Khi đun nóng, Glucozo bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3

(f) Sai. Trong dung dịch, Glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn