Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau:      (a) Trong bảng tuần hoàn các ng

Cho các phát biểu sau:      (a) Trong bảng tuần hoàn các ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

     (a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hóa học, crom thuộc chu kỳ 4,nhóm VIB.

     (b) Các oxit của crom đều là oxit bazơ

     (c) Trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6.

     (d) Trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

     (e) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp chất crom (III).

Trong các phát biểu trên những phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) Đúng, Cấu hình Cr (Z=24): [Ar] 3d54s1 Þ Cr nằm ở ô 24, chu kì 4, nhóm VIB.

(b) Sai, CrO là oxit bazơ ; Cr2O3 là oxit lưỡng tính ; CrO3 là oxit axit.

(c) Đúng, Các hợp chất của CrO42- và Cr2O72- số oxi hóa cao nhất của Cr là +6.

(d) Sai, Trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) vừa đóng vai trò chất oxi hóa vừa đóng vai trò là chất khử.

 (e) Đúng, Phương trình:  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn