Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho  cấp số nhân ( un ) biết:  u1 = 3u2 =  - 6 . Lựa chọn đáp án đúng.

Cho  cấp số nhân ( un ) biết:  u1 = 3u2 =  - 6 . Lựa chọn đáp án đúng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số nhân (left( {{u_n}} right)), biết: ({u_1} = 3,{u_2} = - 6) . Lựa chọn đáp án đúng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: ({u_3} = frac{{{u_2}^2}}{{{u_1}}} = frac{{{{left( { - 6} right)}^2}}}{3} = 12)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn