Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Cho dãy biến hóa sau : R → RCl2 → R(OH)2 → R(OH)3 → NaRO2

  Cho dãy biến hóa sau : R → RCl2 → R(OH)2 → R(OH)3 → NaRO2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 

Cho dãy biến hóa sau : R → RCl2 → R(OH)2 → R(OH)3  NaRO2.R có thể là kim.loại nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn