Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất: C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub> (

Cho dãy các chất: C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub> (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là :

     


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhóm hút e (C6H5) đính vào N càng nhiều thì lực bazo càng giảm

Nhóm đẩy e (R no) đính vào N càng nhiều thì lực bazo càng tăng

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn