Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, ph

Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly-Val), etilenglicol, triolein. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng  là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn