Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dung dịch chứa 603 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên ở

Cho dung dịch chứa 603 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TH1: 2 muối đều tạo kết tủa

(Naoverline X  + AgN{O_3} to NaN{{text{O}}_3} + Agoverline X )

( to frac{{23 + overline X }}{{108 + overline X }} = frac{{6,03}}{{8,61}} to overline X  = 175,6) (loại)

TH2: 1 muối là NaF (X) => muối còn lại là NaCl (Y)

nAgCl = 0,06 mol = nNaCl

=> mNaF = 6,03 - 0,06.58,5 = 2,52 g

( to % {m_{NaF}} = frac{{2,52}}{{6,03}}.100%  = 41,8% ) 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn