Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai đa thức : P( x ) = 2x^2 - 1 và Q( x ) = x + 1 . Hiệu P( x ) - Q( x ) bằng:

Cho hai đa thức : P( x ) = 2x^2 - 1 và Q( x ) = x + 1 . Hiệu P( x ) - Q( x ) bằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai đa thức : (Pleft( x right) = 2{x^2} - 1)(Qleft( x right) = x + 1) . Hiệu (Pleft( x right) - Qleft( x right)) bằng:Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: 

(begin{array}{l}Pleft( x right) - Qleft( x right) = 2{x^2} - 1 - left( {x + 1} right),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 2{x^2} - 1 - x - 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 2{x^2} - x - 2end{array})

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn