Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hai dao động cùng phương: x1 = 3cos(ωt + φ1 ) cm và x2 = 4cos ωt + φ2 )cm.  Biết hợp của hai dao

Cho hai dao động cùng phương: x1 = 3cos(ωt + φ1 ) cm và x2 = 4cos ωt + φ2 )cm.  Biết hợp của hai dao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai dao động cùng phương: x1 = 3cos(ωt + φ1 ) cm và x2 = 4cos ωt + φ2 )cm. Biết hợp của hai dao động trên có biên độ bằng 5 cm. Chọn hệ thức đúng giữa φ1 và φ2.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta thấy rằng  nên hai dao động thành phần vuông pha với nhau

Do đó φ2 - φ1 = (2k + 1)π/2

Chọn đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn