Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn và 0,2 mol Mg vào 400ml dung dịch

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn và 0,2 mol Mg vào 400ml dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn và 0,2 mol Mg vào 400ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M và AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong lượng dư dung dịch HNO3, thu được V lít khí NO( sản phẩm khử duy nhất N+5, đktc). Giá trị của V là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Theo thứ tự dãy điện hóa thì Mg phản ứng trước Zn và Ag+ phản ứng trước Cu2+

=> Sau phản ứng X có : 0,4 mol Ag và 0,1 mol Cu

=> X + HNO3 : bảo toàn e : nAg + 2nCu = 3nNO => nNO = 0,2 mol

=> VNO = 4,48 lit

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn