Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Na và y mol Ba vào nước dư được V lít H2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Na và y mol Ba vào nước dư được V lít H2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp kim loại gồm x mol Na và y mol Ba vào nước dư được V lít H2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch X. Khi cho CO2 hấp thụ từ từ đến dư vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ x : y là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tại điểm A: Kết tủa vừa đạt giá trị lớn nhất:

nBaCO3 =  nBa2+ =  0,1 mol→ nBa(OH)2 =  0,1 mol → y =  0,1 mol

Tại điểm B: kết tủa tan dần ra: nCO3(2-) =  nOH-- nCO2

→0,1 =  nOH- - 0,2 → nOH- =  0,3 mol → nNaOH =  0,3- 0,1.2 =  0,1 mol =  x

Vậy x : y =  0,1 : 0,1 =  1:1

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn