Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phương trình phản ứng: aFeSO4 + bK2

Cho phương trình phản ứng: aFeSO4 + bK2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình phản ứng: aFeSO4 + bK2Cr2O7 + cH2SO4 → dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + fCr2(SO4)3 + gH2O. Tỉ lệ a : b là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

PTHH:

6FeSO+ K2Cr2O+ 7H2SO→ 3Fe2(SO4)+ K2SO+ Cr2(SO4)+ 7H2O

            Tỉ lệ: a : b = 6 : 1.

            Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn