Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :  (1). C4H6O2   + NaOH buildrel t^0 long (X)  + (Y)  (2). (X) + AgNO3 +

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :  (1). C4H6O2   + NaOH buildrel t^0 long (X)  + (Y)  (2). (X) + AgNO3 +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

(1). C4H6O2 + NaOH (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) (X) + (Y)

(2). (X) + AgNO3 + NH3 +H2O (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) (F) + Ag↓ + NH4NO3

(3). (Y) + NaOH (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) CH4 + Na2CO3

Công thức cấu tạo thu gọn của Y là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ (3) suy ra (Y) là CH3COONa

Từ (2) suy luận X có phản ứng tráng Ag => X là: CH3CHO

Từ (1) suy ra CTCT của C4H6O2 là: CH3COOCH=CH2

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn