Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:                                  

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:                                  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

                                     C3H4O2 + NaOH rightarrow X + Y

                                     X + H2SO4 loãng rightarrow Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn