Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng:   X   →   Y   →   X. Trong số các chất

Cho sơ đồ phản ứng:   X   →   Y   →   X. Trong số các chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng:   X   →   Y   →   X.

Trong số các chất CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH, C2H5Cl.     

Số chất thỏa mãn với điều kiện của X là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Cả 4 chất đều thỏa mãn

VD:

CH3CHO -> CH3CH2OH -> CH3CHO

CH3COOH -> CH3COONa -> CH3COOH

C2H5OH -> CH3COOC2H5 -> C2H5OH

C2H5Cl -> C2H5OH -> C2H5Cl

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn