Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HNO3 và y mol Al(NO3)3 kết quả thí ng

Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HNO3 và y mol Al(NO3)3 kết quả thí ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol HNO3 và y mol Al(NO3)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ b : a có giá trị là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

*Tại nKOH = 0,56 mol thì Al(OH)3 chưa đạt cực đại:

nOH- = nH+ + 3nAl(OH)3 => 0,56 = x + 3a (1)

*Tại nKOH = 1,04 mol thì Al(OH)3 chưa đạt cực đại:

nOH- = nH+ + 3nAl(OH)3 => 1,04 = x + 3(a + 0,8x) (2)

Giải (1) và (2) được x = 0,2 và a = 0,12

*Tại nKOH = b mol thì kết tủa Al(OH)3 đã bị hòa tan một phần:

nOH- = nH+ + 4nAl3+ - nAl(OH)3 => b = x + 4y – (a + 0,8x) (3)

*Tại nKOH = 7x + 0,08 mol thì kết tủa đã bị tan một phần:

nOH- = nH+ + 4nAl3+ - nAl(OH)3 => 7x + 0,08 = x + 4y – a (4)

Giải (1) (2) (3) (4) được a = 0,12; b = 1,32; x = 0,2; y = 0,35

=> b : a = 1,32 : 0,12 = 11

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn