Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho từng chất Fe, FeO, Fe(OH)<sub>2</sub>, Fe<sub>3</sub>O<s

Cho từng chất Fe, FeO, Fe(OH)<sub>2</sub>, Fe<sub>3</sub>O<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho từng chất Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có 7 chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4,Fe(NO3)2, FeSO4,FeCO3

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn