Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào 200ml dung dịch AlCl3

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào 200ml dung dịch AlCl3</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào 200ml dung dịch AlCl3 0,5M sau phản ứng lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Biết 0,27 lít ≤ V ≤ 0,38 lít. Hỏi m có giá trị trong khoảng bao nhiêu?

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

m có giá trị trong khoảng: 1,02 gam ≤ m ≤ 5,1 gam => Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn