Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu đúng Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niu

Chọn câu đúng Cặp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu đúng

Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn