Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn đúng đối với hạt nhân nguyên tử      

Chọn đúng đối với hạt nhân nguyên tử      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn đúng đối với hạt nhân nguyên tử

     


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn