Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chọn phát biểu không đúng?

Chọn phát biểu không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

C sai vì có một số hợp chất của Al không là chất lưỡng tính như:

Al, AlCl3, Al2(SO4)3, Al(NO3)3, ...

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn