Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chuyển động tròn đều là chuyển động có:      

Chuyển động tròn đều là chuyển động có:      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chuyển động tròn đều là chuyển động có:

     


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn, gia tốc hướng tâm có độ lớn không đổi

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn