Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sau khi ozon hoá một thể tích oxi thì thấy thể tích giảm đi

Sau khi ozon hoá một thể tích oxi thì thấy thể tích giảm đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau khi ozon hoá một thể tích oxi thì thấy thể tích giảm đi 5,00ml. Tính thể tích ozon đã được tạo thành  và thể tích của oxi đã  tham gia phản ứng để  tạo thành ozon? Biết các thể tích nói trên đều đo ở cùng điều kiện .


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

3O2 → 2O3

3            2       giảm 1 ml

x            y                 5 ml

=> x=15 ml; y=10ml

=> VO3=10ml; VO2=15ml

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn