Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các cặp dung dịch sau : (1)  NaCl và AgNO3;                     (2)   NaHSO4 và BaCl2           

Có các cặp dung dịch sau : (1)  NaCl và AgNO3;                     (2)   NaHSO4 và BaCl2           

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các cặp dung dịch sau :

(1) NaCl và AgNO3; (2) NaHSO4 và BaCl2 (3) Na2CO3 và HCl;

(4) NaOH và MgCl2 ; (5) BaCl2 và NaOH; (6) CaCl2 và NaHCO3

Những cặp nào không xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch trong các cặp đó với nhau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các cặp không xảy ra phản ứng là  5 và 6

2 xảy ra theo pt: NaHSO4 + BaCl2 ->    BaSO4 +  NaCl + HCl

=> Đáp án đúng C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn