Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có phương trình hóa học sau: 2Al + 3CuO t^0

Có phương trình hóa học sau: 2Al + 3CuO t^0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có phương trình hóa học sau: 2Al + 3CuO (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) Al2O3 + 3Cu

Tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong phương trình bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2Al + 3CuO (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) Al2O3 + 3Cu

Tỉ lệ số nguyên tử Al : số phân tử CuO : số phân tử Al2O3 : số nguyên tử Cu là 2 : 3 : 1 : 3

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn