Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Crăcking 560 lít C4H10 (đktc) xảy ra các phản ứng: C4H<

Crăcking 560 lít C4H10 (đktc) xảy ra các phản ứng: C4H<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Crăcking 560 lít C4H10 (đktc) xảy ra các phản ứng:
C4Hrightarrow10 C2H6 + C2H4
C4Hrightarrow10 CH4 + C3H6
C4H10 rightarrow H2 + C4H8
Ta thu được hỗ hợp X có thể tích 1010 lit (đktc). Thể tích C4H10 chưa phản ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn