Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X (đốt nóng) gồm Fe2O3 Al2O3 ZnO CuO phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn

Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X (đốt nóng) gồm Fe2O3 Al2O3 ZnO CuO phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X (đốt nóng) gồm Fe2O3, Al2O3, ZnO, CuO phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y gồm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(CO + Xleft{ matrix{
F{e_2}{O_3} hfill cr
A{l_2}{O_3} hfill cr
ZnO hfill cr
CuO hfill cr} right.buildrel {{t^0}} over
longrightarrow Yleft{ matrix{
Fe hfill cr
A{l_2}{O_3} hfill cr
Zn hfill cr
Cu hfill cr} right. + C{O_2})

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn