Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U­0cosωt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có dạng i=I0textcos

Đặt điện áp u = U­0cosωt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có dạng i=I0textcos

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u = U­0cosωt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có dạng (i={{I}_{0}}text{cos(}omega text{t+}frac{pi }{2})). Biết Uo, Io, ω là các hằng số dương. Mạch điện này có thể


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mạch điện có dòng điện i sớm pha hơn hiệu điện thế u một góc π/2 nên mạch có thể chứa tụ điện

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn