Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:    

Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A. loại vì Ba(OH)2 là bazo, CaSO4 là muối, HCl là axit

C loại vì NaOH là bazo, CaSO4 là muối

D loại vì Ba(OH)2 là bazo, MgSO4 là muối

Đáp án B

Ý kiến của bạn