Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là  

Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chỉ có tính oxi hóa tức là các nguyên tố đã đạt trạng thái số oxi hóa cao nhất không thể nhận thêm e.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn