Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)

Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn