Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân 200 ml dung dịch R(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (R

Điện phân 200 ml dung dịch R(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (R

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân 200 ml dung dịch R(NO3)2 (R có hóa trị 2 và 3, không tác dụng với H2O) với cường độ I = 1A trong 32 phút 10 giây thì thấy có khí thoát ra ở catốt, ngừng điện phân và để  yên dung dịch một thời gian thu được 0,28 gam kim loại và khối lượng dung dịch giảm m gam, giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn