Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân dung dịch chứa HCl NaCl FeCl3 (điện cực trơ có màng ngăn). Đồ thị nào sau đây biểu diễn gầ

Điện phân dung dịch chứa HCl NaCl FeCl3 (điện cực trơ có màng ngăn). Đồ thị nào sau đây biểu diễn gầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện cực trơ, có màng ngăn). Đồ thị nào sau đây biểu diễn gần đúng sự biến thiên pH của dung dịch theo thời gian (bỏ qua sự thuỷ phân của muối) ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

PT điện phân

(1) FeCl3 → FeCl2 + 0,5Cl2

(2) 2HCl → H2 + Cl2

(3) FeCl2 → Fe + Cl2

(4) 2NaCl + 2H2O (xrightarrow{{dpmn}}) 2NaOH + H2 + Cl2

Giai đoạn (1) thì số mol H+ không thay đổi => pH không đổi

Giai đoạn (2) thì số mol H+ giảm nhanh => pH tăng mạnh

Giai đoạn (3) số mol H+ không đổi => pH không đổi

Giai đoạn (4) điện phân tạo thành OH- mặt khác nước bị điện phân khiến thể tích giảm nhanh do đó nồng độ [OH-] tăng mạnh => pH tăng

Như vậy đồ thị phù hợp là

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn