Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt : (m – 4)x

Định m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt : (m – 4)x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt :

(m – 4)x4 – 2(m – 2)x2 + m – 1 = 0 (1)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đặt : t = x2 ≥ 0.

(1) (m – 4)t2 – 2(m – 2)t + m – 1 = 0   (2)

Để (1) có 4 nghiệm phân biệt (2) có 2 nghiệm phân biệt > 0

Thế số vào ta có kết quả :

0 < m 4

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn