Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định m sao cho : (m+1)x2 – 2(m+1)x + 4 > 0 ; x ε

Định m sao cho : (m+1)x<sup>2</sup> – 2(m+1)x + 4 > 0 ; x ε

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định m sao cho : (m+1)x2 – 2(m+1)x + 4 > 0 ; x ε R  (1)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1) m = -1 thì (1) 0x + 4 > 0  đúng với x ε R nên m = -1 chọn .

2) m ≠ -1 thì (1)

-1 ≤ m ≤ 3

Chọn A

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn