Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Độ lớn của lực tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt trong môi trường điện môi không phụ thuộ

Độ lớn của lực tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt trong môi trường điện môi không phụ thuộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ lớn của lực tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt trong môi trường điện môi không phụ thuộc vào


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ biểu thức xác định độ lớn lực tĩnh điện $F=kfrac{|{{q}_{1}}{{q}_{2}}|}{varepsilon .{{r}^{2}}}$ ta thấy độ lớn lực tương tác tĩnh điện không phụ thuộc vào dấu của các điện tích .

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn