Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A, thu được 0,44 gam CO

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A, thu được 0,44 gam CO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A, thu được 0,44 gam CO2, 0,18 gam H2O. Thể tích 0,3 gam A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (O2) (ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của A là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

BTNT “C”: nC = nCO2 = 0,44 : 44 = 0,01 mol

BTNT “H”: nH = 2nH2O = 2.0,18:18 = 0,02 mol

mO = mA – mC – mH = 0,3 – 0,01.12 – 0,02.1 = 0,16 gam

=> nO = 0,16 : 16 = 0,01 mol

=> C : H : O = 0,01 : 0,02 : 0,01 = 1 : 2 : 1

=> CTĐGN: CH2O

*Tìm khối lượng mol:

nA = nO2 = 0,16 : 32 = 0,005 mol

=> MA = mA : nA = 0,3 : 0,005 = 60

=> 30n = 60 => n = 2

Vậy công thức phân tử của A là C2H4O2

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn