Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic,

Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có  khối lượng là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Axit metacrylic: CH2=C(CH3)-COOH, axit ađipic: HOOC-(CH2)4-COOH, axit axetic: CH3COOH

Vì số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic mà MC4H6O2 + MC2H4O2 = MC6H10O4 = 146

Coi 3 axit CH2=C(CH3)-COOH, HOOC-(CH2)4-COOH, CH3COOH chỉ là HOOC-(CH2)4-COOH a mol

Đặt nC3H8O3 = b mol

146.a + 92.b = 13,36 gam.    (1)

Đun Z thu được kết tủa trong Z có muối Ba(HCO3)2

Dẫn Y (CO2, H2O) vào dd Ba(OH)2 tạo 2 muối

Khi đó: nCO32– = nOH – nCO2   

nCO2 = 0,38.2 – 49,25/197 = 0,516.a + 3.b = 0,51 mol      (2)

Từ (1) và (2): a = 0,06; b = 0,05

PTHH: HOOC-(CH2)4-COOH + 2KOH  KOOC-(CH2)4-COOK + 2H2O

                 0,06                  0,14                0,12

Bảo toàn khối lượng: 0,06.146 + 0,14.56 = mCR + 18.0,12  mCR = 14,44 gam.

Chọn A. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn