Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X thu được 13,44 lit CO

Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X thu được 13,44 lit CO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X thu được 13,44 lit CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công thức phân tử của X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn