Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 516 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH bằng một lượng khí O2

Đốt cháy hoàn toàn 516 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH bằng một lượng khí O2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH bằng một lượng khí O2 (vừa đủ) thu được 12,992 lít hỗn hợp khí và hơi ở đktc.Sục toàn bộ lượng khí và hơi trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm m gam. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nCO2+ H2O = 12,992 : 22 ,4 = 0,58 (mol)

Đặt số mol CO2 và H2O lần lượt là a và b (mol)

=>  a + b = 0,58 (1)

Vì X toàn các ancol no nên khi đốt cháy có: nX = nH2O – nCO2 = b – a (mol)

Bảo toàn khối lượng ta có:

mX = mc + mH + mO => 12a + 2b + 16(b – a) = 5,16 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) => a = 0,24 và b = 0,34 (mol)               

BTNT “C” nCaCO3 = nCO2 = 0,24 (mol)

Độ giảm khối lượng dd Ca(OH)2 là: ∆m = mCaCO3 – mH2O – mCO2 = 0,24.100 – 0,34.18 – 0,24.44 = 7,32 (g)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn