Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin X thu được 108g H2O. Tất cả sản phẩm cháy cho hấp thụ hết

Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin X thu được 108g H2O. Tất cả sản phẩm cháy cho hấp thụ hết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin X thu được 10,8g H2O. Tất cả sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 50,4g. CTPT của X và V có giá trị là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nH2O= 0,6 mol

mbình tăng = mH2O + mCO2   => mCO2 = 50,4-10,8=39,6 gam

=>nCO2= 0,9 mol 

nankin = nCO2 - nH2O = 0,3 mol

=> V= 0,3.22,4= 6,72 mol

CnH2n-2  →nCO2  +(n-1)H2O

                        0,9      0,6

=>  0,9(n-1)  =0,6n  => n= 3 (C3H4)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn