Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X gồm H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 thu được 784 lít khí CO2 và 99 gam nướ

Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X gồm H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 thu được 784 lít khí CO2 và 99 gam nướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 thu được 7,84 lít khí CO2 và 9,9 gam nước, các khí đều đo ở đktc. Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nCO2 = 7,84 : 22,4 = 0,35 (mol); nH2O = 9,9 :18 = 0,55 (mol)

Hỗn hợp X gồm ankan và H2 => khi đốt cháy cho nH2O > nCO2

và nX = nH2O – nCO2 = 0,55 – 0,35 = 0,2 (mol)

=> VX(đktc) = 0,2. 22,4 = 4,48 (l)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn