Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đun nóng hỗn hợp gồm 01 mol HCHO và  02 mol CH3CHO với dung dịch AgNO3/NH­3 dư thu được x gam Ag. Gi

Đun nóng hỗn hợp gồm 01 mol HCHO và  02 mol CH3CHO với dung dịch AgNO3/NH­3 dư thu được x gam Ag. Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,2 mol CH3CHO với dung dịch AgNO3/NH­3 dư, thu được x gam Ag. Giá trị của x là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nAg = 4nHCHO + 2nCH3CHO = 4.0,1 + 2.0,2 = 0,8 (mol)

=> mAg = 0,8.108 = 86,4 (g)

Vậy x = 86,4 (g)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn